Onomastika

Onomastika on teadusharu — leksikoloogia haru — mis uurib nimesid. Samuti kandis sellist nime prof Aadu Musta poolt koostatud ja Mihkel Kraavi poolt programmeeritud eestlaste perekonnanimede andmebaas. Esimene versioon sellest oli kättesaadav ainult CD-ketastel valitud raamatukogudes ja Arhiivis. Uuem versioon — OnomastikaNET — oli pikka aega kasutatav Interneti vahendusel samal aadressil, kus on ka käesolev veebileht. Kahjuks lõpetas teenus lõpuks tehnilistel põhjustel toimimise, aga plaan on see uuesti käivitada.

19. sajandi alguses oli Eestis vaid üksikutel talupoegadel perekonnanimi ja need nimed olid sageli saksapärased. Massiline nimede andmine talupoegadele toimus samaaegselt pärisorjuse kaotamisega. See algas umbes 1809. aastal ja 1835. aastaks olid kõik eesti talupojad endale perenimed saanud. Nimede valik oli küll formaalselt talupoegade enda teha, aga piirkonniti võisid sellesse sekkuda olulisel määral ka mõisnikud või kirikuõpetajad.

Erinevalt paljudest teistest riikidest on Eestis väga palju unikaalseid perekonnanimesid — nimesid, mis anti ainult ühes piirkonnas ühele perekonnale. Seetõttu on eestlaste perekonnanimed eriti väärtuslikuks ajaloo uurimise allikaks.

Rahvusarhiivi kodulehel on võimalik nimede andmebaasis päringuid teha, kuigi seal kaartide joonistamise võimalust praegu ei ole.