Viikingilaev AI generated
Kindlus AI generated
Turg AI generated

Eesti ajaloost...

www.history.ee alustas oma elu professor Aadu Musta initsiatiivil Tartu Ülikooli ajalooteaduskonna serverina 1990ndate aastate keskel. Pärast osakonna andmete liikumist www.ut.ee lehele on selles serveris varem publitseeritud materjalid olnud pikka aega tehnilisel põhjusel kättesaamatud. Praegu on kavatsus vähemalt osa varasemaid teenuseid eraalgatuslikult taaskäivitada. Millal see täpselt aset leiab, on hetkel raske lubada.

Onomastika
Eestlaste perekonnanimede andmebaas
Prof Aadu Must
Ta oli Tartu Ülikooli arhiivinduse professor. Viimasel ajal on olnud ka Riigikogu liige ja Riigikogu kultuurikomisjoni esimees.